Työkokeilu

Työkokeilu on TE-toimiston työllistämistä edistävä palvelu. Työkokeilussa henkilö voi selvittää ammatinvalinta- ja uravaihtoehtojaan tai mahdollisuuksiaan palata työmarkkinoille.

Työkokeilu voidaan järjestää esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

* Henkilöltä puuttuu ammatillinen koulutus tai hän suunnittelee alan tai ammatin vaihtoa. Tavoitteena on silloin selvittää, kiinnostaako tai onko jokin tietty ala tai ammatti mahdollinen.

* Henkilö on ollut pitkään poissa työmarkkinoilta , ja työkokeilulla selvitetään, onko hänen osaamisensa ajan tasalla ja minkälaista tukea hän tarvitsee päästäkseen takaisin työhön.

Työkokeilussa henkilö tekee Tampereen A-Kilta ry:n toimipisteissä yhdessä sovittuja ja sopimukseen kirjattuja työtehtäviä. Työkokeilua voidaan järjestää 3-5 päivänä viikossa ja 4–6 tuntia päivässä, ja se voi kestää 1-6 kk.

Työkokeilu ei ole työsuhde, sen ajalta ei makseta palkkaa, eikä se kerrytä vuosilomapäiviä tai eläkettä. Työkokeilija on vakuutettu Työ- ja elinkeinoministeriön kautta työkokeilun aikana.

Selvitä mahdollisuutesi osallistua työkokeiluun TE-toimistosta.