Palkkatuki

Palkkatuki on työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi tarkoitettu tuki, jota TE-toimisto myöntää työnantajalle palkkauskustannuksiin. Palkattavan henkilön työttömyys voi johtua esimerkiksi ammatillisen osaamisen puutteista tai palkattavan vamma tai sairaus vaikuttaa selviytymiseen työssä. Palkkatuella palkattu on työsuhteessa työnantajaan eli Tampereen A-Kilta ry:hyn. Tampereen A-Kilta ry edellyttää pääasiassa 100 % palkkatukimahdollisuutta eli työttömyyden keston tulisi olla 24 kk/ 28kk.

Palkkatukijaksoihin voi olla mahdollista liittää oppisopimuskoulutusta  osatutkintojen suorittamiseksi. Palkkatukijaksojen aikana on mahdollista myös siirtyä hetkeksi toisen työnantajan työtehtäviin työllistymisen edistymiseksi. Selvitä mahdollisuutesi palkkatukeen TE-toimistosta tai omavalmentajaltasi.